Soukromá SŠ a JŠ s právem státní jazykové zk., Č. Budějovice

Soukromá SŠ a JŠ s právem státní jazykové zk., Č. Budějovice

Jeronýmova 28/22
370 01 České Budějovice 6

Informace o instituci Soukromá SŠ a JŠ s právem státní jazykové zk., Č. Budějovice

Studijní obory:

Denní studium - čtyřleté

Ekonomické lyceum

Obchodní akademie

 

Výstupní doklad - maturitní vysvědčení

Výpis předmětů výuky

• Výuka tří cizích jazyků od prvého ročníku

• Cizí jazyky - angličtina, francouzština, němčina, španělština

• Účetnictví

• Písemná korespondence

• Dějepis

• Základy společenských věd

• Právo

• Sociologie

• Rétorika

• Bankovnictví - Pojišťovnictví

• Marketing - Management

• Zahraniční obchod

• Cestovní ruch

• Výpočetní technika

 

Učební obory

Tříleté denní studium

Kadeřník - Kadeřnice

Výstupní doklad - výuční list

• práce s moderní technologií

 

Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v nástavbovém studiu

ukončeném maturitní zkouškou

 

Studijní obory:

Denní studium dvouleté pro absolventy tříletých učebních oborů

Podnikání

Výstupní doklad - maturitní vysvědčení

 

Výpis předmětů výuky

• Marketing - Management

• Ekonomika podniku

• Právní nauka

• Výpočetní technika

• Cizí jazyky - angličtina, němčina

• Účetnictví

• Písemná korespondence

 

Dálkové studium tříleté pro absolventy tříletých učebních oborů

Podnikání

Výstupní doklad - maturitní vysvědčení

Výpis předmětů výuky

• Marketing - Management

• Ekonomika podniku

• Právní nauka

• Výpočetní technika

• Cizí jazyky - angličtina, němčina

• Účetnictví

• Písemná korespondence